Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cơ cấu tổ chức

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ÁI THƯỢNG

ĐẢNG ỦY

Đồng chí Võ Thị Lý - Huyện ủy viên - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Ái Thượng

Đồng chí Bùi Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ái Thượng

Đồng chí Nguyễn Đức Lục - PBT Đảng ủy - CT UBND xã

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Gmail

1

Võ Thị Lý

Huyện ủy viên -Bí thư Đảng ủy

0948075822

minhlybtchubt@gmail.com

2

Bùi Minh Tâm

Phó Bí thư thường trực

0986215877

buiminhtam1966@gmail.com

3

Nguyễn Đức Lục

Phó Bí thư

0986491955

duclucubnd68@gmail.com

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đồng Chí Trương Văn Tập - Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND xã Ái Thượng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Gmail

1

Võ Thị Lý

Chủ tịch HĐND

0948075822

minhlybtchubt@gmail.com

2

Trương Văn Tập

Phó Chủ tịch HĐND

0359595230

truongvantap69@gmail.com

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Đồng chí Lê Thị Hằng - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Đồng chí Trương Thanh Tuyến - Đảng ủy viên - PCT UBND xã

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Gmail

1

Nguyễn Đức Lục

Chủ tịch UBND xã

0986491955

duclucubnd68@gmail.com

2

Lê Thị Hằng

Phó CT UBND xã

0974498099

lehangvpat@gmail.com

3

Trương Thanh Tuyến

Phó CT UBND xã

0942138525

tuphapaithuong@gmail.com

4

Nguyễn Văn Ngọc

Địa chính-NN-XD-MT

0986560302

ngocanhaithuong@gmail.com

5

Lê Văn Thành

Kế toán NS

0969999906

nsxaithuong@gmail.com

6

Hà Văn Khương

Văn phòng Thống kê

0987611464

havankhuong81@gmail.com

7

Lê Minh Điệp

Tư pháp hộ tịch

0975904418

lediepaithuong@gmail.com

8

Đinh Thị Trang

Văn hóa xã hội

0364670896

dinhtrang14@gmail.com

9

Dương Khắc Bảy

Văn hóa xã hội

0917063503

duongkhacbay88@gmail.com

10

Trương Ngọc Tuyển

Địa chính - NN

0985530207

truongngoctuyen89@gmail.com

11

Lê Văn Bình

Trưởng CA xã

0365101984

lebinhcabt@gmail.com

12

Bùi Huy Hoàng

CHT BCHQS xã

0987714134

hoangqsat@gmail.com

ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Đồng chí Trương Văn Tưởng - Ủy viên BTV Đảng ủy - Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ái Thượng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Gmail

1

Trương Văn Tưởng

CT Mặt trận TQ

0975904415

tuongmttqaithuong@gmail.com

2

Bùi Thị Quỳnh

Chủ tịch  Hội LHPN

0352666170

phunuaithuong@gmail.com

3

Bùi Như Tuấn

Bí thư Đoàn thanh niên

0977463684

buinhutuanaithuong@gmail.com

4

Trương Văn Tuấn

CT Hội nông dân

0974688936

tuantruongnd1977@gmail.com

5

Trương Văn Thanh

CT Hội CCB

0379883544

thanhccbaithuong55@gmail.com

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÁI THƯỢNG - HUYỆN BÁ THƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Thanh Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Địa chỉ: Thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 880 305

Email: aithuong.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa