Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Báo cáo cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.

Chiều ngày 28/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe báo cáo cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã báo cáo cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Sở NN&PTNT xây dựng 2 chính sách lớn, gồm: Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp và Chính sách hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới.

Đối với Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp sẽ có 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh; Hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung; Hỗ trợ phát triển rừng trồng thâm canh, tập trung; Hỗ trợ ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong đóng mới hầm bảo quản sản phẩm khai thác thủy sản cho các tàu cá đánh bắt, hậu cần đánh bắt vùng khơi; Hỗ trợ sản xuất cây ăn quả tập trung; Hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đại diện MTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đối với Chính sách hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới sẽ có 4 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ xây dựng các công trình; Hỗ trợ xây dựng hệ thống mương, rãnh thoát nước thải khu vực dân cư có nắp đậy và hỗ trợ thùng HDPE 60L đựng rác thải được phân loại tại hộ gia đình; Hỗ trợ huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao; Hỗ trợ các thôn, bản, xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo các mức độ: Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 là chương trình trọng tâm phát triển nền nông nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới. Vì vậy, công tác nghiên cứu các nhóm đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ phải cần được xem xét một cách kĩ lưỡng cho đúng và trúng vấn đề cần thiết phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí lưu ý Sở NN&PTNT cần lưu ý thêm một số vấn đề, như: Đối với việc hỗ trợ trồng rau an toàn, cần xem xét hình thành cho vùng miền xuôi và vùng miền núi. Đối với nhóm chính sách cho chăn nuôi, cần xem xét quy mô cho việc chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia cầm cho phù hợp với tình hình thực tế. Về hỗ trợ kinh phí cho khu vực trang trại, nên hỗ trợ đến chân tường rào trang trại. Đối với nhóm chính sách hỗ trợ trồng rừng, cần bố trí phân bổ thời gian hỗ trợ cho đúng xu hướng thị trường; đối với việc hỗ trợ làm đường, cần hướng tới việc hỗ trợ làm vốn mồi để kêu gọi xã hội hóa đối ứng. Việc đóng mới hầm bảo quản; di dời cơ sở chăn nuôi nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, đơn vị soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến tại hội nghị về mức giá hỗ trợ… Về việc hỗ trợ phát triển sản phẩm thuộc Chương trình OCOP, thống nhất hỗ trợ theo mức giá của tỉnh đã ban hành từ năm 2020 là 75 triệu/sản phẩm đạt sao OCOP và có mức thưởng theo mức chuẩn 3 sao theo đề án.

Về việc hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, đồng chí thống nhất mức hỗ trợ xã đạt chuẩn Nông thôn mới là 600 triệu đồng, xã Nông thôn mới nâng cao là 800 triệu đồng, xã Nông thôn mới kiểu mẫu là 1,2 tỷ. Đối với huyện đạt chuẩn Nông thôn mới được hỗ trợ là 8 tỷ và 16 tỷ đối với huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Sở NN&PTNT tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, nhanh chóng hoàn thiện lại báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, trình BTV Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Xuân Nghĩa

(Nguồn Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÁI THƯỢNG - HUYỆN BÁ THƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Thanh Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Địa chỉ: Thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 880 305

Email: aithuong.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa