Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Xã Ái Thượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2021

Ngày 26/02/2021, Hội đồng Nghĩa vị Quấn sự xã Ái Thượng tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2021

Tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên hằng năm ngay từ đầu đã được quán triệt sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc VNXHCN đến cán bộ, đảng viên và nhân dân  nhất là thế hệ trẻ hiện nay hiểu rõ về ý nghĩa đó, cấp ủy, chính quyền đã tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết hưỡng dẫn của cấp trên. Ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về nhiệm vụ tuyển quân 2021.

Ban CHQS xã tham mưu cho hội đồng  NVQS xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, Luật NVQS quán triệt sâu rộng cho quần chúng nhân dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc chấp hành Luật NVQS số:78/2015/QH13 thông qua ngày 19/06/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016, Thông tư số:148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có hiệu lực thi hành ngày 20/11/2018 và các chủ trương chính sách  của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch, hưỡng dẫn của cấp trên.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: chủ yếu là lồng ghép vào các chương trình hội nghị và các ngày sinh hoạt của các thôn, băng rôn, khẩu hiệu  trước, trong thời gian  sơ tuyển tuyến cơ sở, khám tuyến huyện và ngày lễ giao quân.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ái Thượng tổ chức khám sơ tuyển cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tổ chức khám sơ tuyển tuyến cơ sở theo đúng kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện:

- Tổng số thanh niên phát lệnh khám sơ tuyển là 61 thanh niên.

- Số thanh niên  có mặt để khám sơ tuyển ngày 23/11/2020 là 61 thanh niên.

Kết quả khám tuyến xã: Loại 1:   07  thanh niên

- Loại 2:   17  thanh niên

- Loại 3:   22  thanh niên

- Loại 4:   08  thanh niên

- Loại 5:   06    thanh niên

- Loại 6:   01    thanh niên

- Không có thanh niên chống lệnh không tham gia khám tuyển NVQS.

Căn cứ vào kết quả phân loại sức khỏa của trạm y tế xã, Hội đồng NVQS họp  xét  miễn, tạm hoãn đối với thanh niên không đảm bảo sức khỏe để điều khám tuyển tuyến huyện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

Kết quả khám tuyến huyện ngày 01/12/2020:

- Điều khám 30 thanh niên. Đã khám trúng 17 thanh niên

- Kết quả phân loại cụ thể:

Loại 1:    3   thanh niên

Loại 2:    9   thanh niên

Loại 3:    5   thanh niên

Loại 4:    5   thanh niên

Loại 5:    8   thanh niên

Loại 6:    0   thanh niên

Qua khám tuyển và kết luận của Hội đồng khám sức khỏe huyện Bá Thước xét phân loại  sức khỏe từ cao xuống thấp tiến hành xét nghiệm 14 thanh niên , chỉ tiêu giao nhập ngũ là 12 thanh niên trong đó: 02 thanh niên nhập ngũ vào Công an, 07 thanh niên nhập ngũ vào Quân đoàn 1 và 03 thanh niên nhập ngũ vào quân chủng phòng không - không quân.

Ban CHQS tham mưu cho UBND xã thành lập đoàn thâm nhập tổ chức đi thâm nhập công dân có cán bộ Ban CHQS huyện cùng đi để nắm bắt tình hình. Cán bộ thôn và các  gia đình có thanh niên trúng tuyển  với phương châm “ 3 gặp 4 biết”  để nắm tình hình kinh tế, tâm tư,  nguyện vọng của gia đình và thanh niên từ đó thông tin nắm bắt được đoàn ghi rõ vào phiếu thâm nhập tổng hợp kết quả tham mưu cho HĐNVQS xã giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc xác định số lượng thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. (đối với thanh niên nhập ngũ vào Công an thì do Công an huyện thâm nhập)

Qua thâm nhập các thanh niên trúng tuyển và gia đình điều có tư tưởng ổn định, để nhập ngũ vào quân đội và công an năm 2021.

Ban CHQS đã phối hợp cùng với các thành viên HĐNVQS,  các thôn và gia đình  quản lý tốt thanh niên chuẩn bị nhập ngũ không để xảy ra tại nan giao thông hoặc vi phạm pháp luật, không rời khỏi địa phương để đi làm ăn xa, động viên, thăm hỏi kịp thời đối với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Tuyển quân năm 2021 có 7/11 thôn có thanh niên lên đường nhập ngũ đó là: thôn Khà 02 TN; thôn Giổi 02 TN; thôn Tôm 04 TN; thôn Thung Tâm 01 TN; thôn Vèn 01 TN; thôn  Mý 01 TN và thôn Côn 01 TN.  Các thôn đã quan tâm và động viên kịp thời đến gia đình và thanh niên nhập ngũ tổ chức gặp mặt liên hoan tại thôn vui vẻ thân tình an toàn tiết kiệm. ( thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo khuyến cáo của Bộ y tế)

Đồng chí Nguyễn Đức Lục - Chủ tịch UBND xã - CT Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xa phát biểu tại buổi gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thanh nghĩa vụ trở về địa phương năm 2021

Công tác tuyển quân năm 2021 đã được  quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện mà trực tiếp là Đảng ủy, UBND xã. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội đồng NVQS xã, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành đoàn thể, các thôn và công tác tham mưu kịp thời của Ban CHQS, Ban Công an xã đến giờ phút này chúng ta đã khẳng định hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Tác giả: Dương Khắc Bảy

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÁI THƯỢNG - HUYỆN BÁ THƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Thanh Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Địa chỉ: Thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 880 305

Email: aithuong.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa