Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên ở huyện Bá Thước

Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên (BCV) của huyện Bá Thước đã phát huy vai trò trong việc chuyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần quan trọng vào việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động thông qua báo cáo viên, nhiều hộ dân ở xã Ái Thượng (Bá Thước) hiến đất làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Võ Thị Lý, Bí thư Đảng ủy xã Ái Thượng cho biết: Năm 2020 và 2021, BCV của Đảng ủy xã Ái Thượng tập trung tuyên truyền các nội dung chính, như: nghị quyết đại hội đảng các cấp; về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình các sự kiện nổi bật của thế giới, trong nước, trong tỉnh, huyện và đặc biệt là các thông tin về diễn biến của dịch bệnh COVID–19; tình hình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021 lực lượng BCV của xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác dân vận, tuyên truyền người dân phát huy vai trò chủ thể thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.
Thời gian qua, đội ngũ BCV trên địa bàn huyện Bá Thước đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chủ động nắm bắt và phản ánh các vấn đề phát sinh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân để kịp thời giải đáp những thắc mắc của Nhân dân về những tin đồn, những ý kiến trái chiều; kiến nghị, đề xuất với cấp ủy các giải pháp phù hợp theo từng thời điểm, nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần định hướng dư luận xã hội. Đồng chí Bùi Thị Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước, cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã rà soát, kịp thời tham mưu kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở đảng của huyện đều có BCV bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định. Theo đó, trên địa bàn huyện có 1 BCV cấp tỉnh, 28 BCV cấp huyện, 500 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Hội nghị BCV cấp huyện được duy trì thường xuyên đều đặn mỗi tháng một lần. Nội dung chuẩn bị cho các hội nghị luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các ngành bảo đảm thiết thực phù hợp với từng thời và nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, góp phần định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, như: Kịp thời chuyển tải những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ BCV tại địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bá Thước tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức các buổi tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn. Đổi mới, nâng cao các hội nghị BCV hằng tháng theo hướng chất lượng, hiệu quả, thiết thực, thuận lợi tuyên truyền các nội dung cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Duy trì tốt, có chất lượng bản tin nội bộ của huyện để hỗ trợ thông tin cho đội ngũ BCV để đội ngũ này thật sự là “cầu nối” giữa Đảng với dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

Nguồn: Bá Thanh Hóa

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÁI THƯỢNG - HUYỆN BÁ THƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Thanh Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Địa chỉ: Thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 880 305

Email: aithuong.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa