Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Trung tâm học tập cộng đồng xã Ái Thượng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022; Phát động Tuần lễ hưởng ứnghọc tập suốt đời

Ngày 01/10/2021, Trung tâm học tập cộng đồng xã Ái Thượng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022; phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Thực hiện Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn. Ban giám đốc trung tâm học tập cồng đồng xã Ái Thượng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022; phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ, công chức xã, Hiệu trưởng các trường học và trưởng 11 thôn trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyên Đức Lục - PBT ĐU - Chủ tịch UBND xã - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng chủ trì buổi Lễ.

Đồng chí Nguyễn Đức Lục - Chủ tịch UBND xã - Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã phát biểu khai mạc

Tại buổi Lễ, Ban giám đốc TTHTCĐ đã thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của Trung tâm năm học 2021-2022. Kế hoạch đã đánh giá các thuận lợi, khó khăn và đưa ra các nhiệm vụ cụ thể trong năm học 2021-2022.

Trong năm học 2021-2022, TTHTCĐ đã xây dựng các hoạt động cụ thể như sau:

Tổng số lớp học là 55 lớp, với 04 nhóm lớp. Tổng số lượt người học là 4407 lượt người đăng ký; đạt tỷ lệ người học/tổng dân số trên 15 tuổi là 4407/5189 = 84,9%.

Trong đó: Nhóm 1: phổ biến chinh sách giáo dục pháp luật, 12 lớp, 1118 học viên đăng ký; Nhóm 2: Chuyển giao khoa học – kỹ thuật, 11 lớp, 950 học viên đăng ký; Nhóm 3: Dạy nghề, đào tạo việc làm, 10 lớp, 420 học viên đăng ký; Nhóm 4: Nâng cao chất lượng cuộc sống, 21 lớp, 1919 học viên đăng ký.

Tiếp tục tham mưu cho Đang ủy, HĐND, UBND xã đưa các nội dung xây dựng xã hội học tập (XHHT) vào nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch hoạt động, hoàn thành các tiêu chí xây dựng XHHT. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát việc thực hiện các tiêu chí mỗi năm 4 lần vào các quí. Phát huy tốt tinh thần sáng tạo của các thành viên trong Ban chỉ đạo để cùng nhau xây dựng kế hoạch sát và phù hợp với nhu cầu của người dân và thực tế địa phương.

Làm tốt công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng XHHT và cộng đồng học tập tới mọi tầng lớp nhân dân một cách thường xuyên liên tục. Phối hợp thường xuyên, có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác xây dựng XHHT.

Duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời tham mưu đề xuất xã xây dựng thư viện xã, thôn, xây dựng câu lạc bộ, khuyến khích học viên học qua internet, tivi, báo đài.

Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ  như: Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc,; giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình; Câu lạc bộ liên thế hệ… làm cho đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Trong năm học 2021-2022, thực hiện tốt một số nội dung như: Huy động trẻ dưới 3 tuổi đến  nhà trẻ đạt 70%; Huy động trẻ 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 97%. Duy trì tốt các kết quả đã đạt được đó là: phổ cập mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học, không có học sinh bỏ học; 100% trẻ em khuyết tật được học hòa nhập. Tiếp tục duy trì công bằng xã hội trong giáo dục; làm tốt công tác tham mưu cho địa phương và hội khuyến học để có chế độ hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định đạt 95%; duy trì tốt tỷ lệ cán bộ cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc đạt 100%.

Tiếp tục củng cố vững chắc kết quả học tập thường xuyên của người lao động, duy trì tốt tỷ lệ lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất tại TTHTCĐ đạt trên 70% trở lên. Duy trì tỷ lệ gia đình hiếu học đạt 85%; dòng học hiếu học tiêu biểu/số dòng họ của xã đạt trên 55%...

Đồng chí Nguyễn Đức Lục - Chủ tịch UBND xã - Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã đánh trống khai giảng năm học 2021-2022

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021-2022, Ban giám đốc TTHTCĐ đã đưa ra ba nhóm giải pháp cụ thể, gồm giải pháp mở lớp học của TTHTCĐ; giải pháp xây dựng cộng đồng học tập cấp xã theo 15 tiêu chí; và giải pháp phối hợp với Hội khuyên học triển khai xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập cấp xã.

Với kế hoạch chi tiết đã đề ra cùng với các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, Trung tâm HTCĐ xã Ái Thượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm học 2021-2022.

Tác giả: Dương Khắc bảy

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÁI THƯỢNG - HUYỆN BÁ THƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Thanh Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Địa chỉ: Thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 880 305

Email: aithuong.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa