Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 10 năm 2021.

Sáng ngày 22/10/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 10 năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; lãnh đạo các ngành, đơn vị: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao thời gian qua các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch mặc dù số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch qua lại và trở về tỉnh tăng mạnh, dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới,  nên tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và ổn định đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, do số lượng người trở về từ vùng dịch tăng mạnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở một số ngành, địa phương đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu cần triển khai ngay và thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128  ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định số 4800 ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Chủ động đánh giá, nhận diện rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ công dân từ vùng dịch trở về địa phương; yêu cầu, hướng dẫn người dân khai báo y tế kịp thời, trung thực; thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; thường xuyên đánh giá tình hình, tiến hành xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, nhất là ở các doanh nghiệp, chợ, trường học… bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị xét nghiệm Covid-19; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công tác lấy mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và có kết quả xét nghiệm nhanh nhất, nhằm phát hiện sớm các trường hợp F0, phục vụ kịp thời cho công tác truy vết, phân loại, thu dung, tổ chức quản lý, điều trị bệnh nhân theo đúng quy định. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để mọi người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, kể cả những người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; không đi, không đến những nơi có dịch; tự giác, chủ động khai báo y tế trung thực, đầy đủ, chính xác; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch để phòng ngừa, cảnh báo, răn đe. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm kết nối liên thông, thuận lợi, phục vụ có hiệu quả công tác truy vết phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin giữa các địa phương về tình hình dịch bệnh để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Tờ trình tại Hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ đã trình bày dự thảo Tờ trình Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, giai đoạn 2017 – 2021 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương được thực hiện theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND, NQ 126/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Công văn số 6937/STC-QLNS.TTK ngày 29/12/2020 của Sở Tài chính về tỷ lệ điều tiết một số khoản thu NSNN năm 2020.

 
Đồng chí Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong giai đoạn vừa qua phù hợp với Quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và năng lực quản lý của các cấp chính quyền địa phương; quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, thu ngân sách hàng năm luôn hoàn thành dự toán thu được HĐND và UBND tỉnh giao, kết quả thu nội địa đều tăng qua các năm, đáp ứng cơ bản nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Kỷ luật kỷ cương ngân sách được siết chặt; từng bước tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong sử dụng nguồn ngân sách được giao theo phân cấp; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, UBND các cấp từ khâu lập, phân bổ, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách; bám sát các định hướng của Trung ương cùng với tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp hàng năm để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, kế thừa những nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ 2017 – 2021 đã có tác động tích cực đến quá trình điều hành ngân sách, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế chưa phù hợp với thực tiễn để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 – 2025 đã có những thay đổi so với giai đoạn 2017 – 2021 như: điều chỉnh tỷ lệ phân chia đối với một số khoản thu về thuế tài nguyên do tỉnh quản lý thu; thuế thu nhập cá nhân chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán ổn định, thừa kết biếu tặng thu trên địa bàn phường; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền thuê đất; phí bảo vệ môi trường…một số thay đổi đối với khoản thu tiền sử dụng đất; đồng thời bổ sung 07 khoản thu.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu đối đa ý kiến xác đáng tại Hội nghị, hoàn chỉnh Tờ trình để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Góp ý cụ thể vào nội dung tờ trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần đánh giá bổ sung nội số nội dung, đánh giá kỹ những hạn chế, tồn tại; nghiên cứu lại bố cục hình thức trình bày đảm bảo dễ theo dõi; lý giải kỹ nguyên nhân một số nguồn thu thay đổi so với giai đoạn 2017 – 2021. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguyên tắc chi ngân sách tỉnh phải đảm bảo nguồn chi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 
Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo Tờ trình. Về nguyên tắc chi, đồng chí nhấn mạnh, bổ sung một số nguyên tắc, trong đó ưu tiên chi cho phát triển vùng sâu, vùng xa, đồng bào miền núi; từng bước giảm chi thường xuyên, dành cho chi đầu tư phát triển; các khoản chi phải công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định của pháp luật; giảm những nhiệm vụ chi không đạt hiệu quả./.

Bích Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÁI THƯỢNG - HUYỆN BÁ THƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Thanh Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Địa chỉ: Thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 880 305

Email: aithuong.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa