Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến các luật mới.

Sáng ngày 25/10/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Kết luận số 05-KL/TW 03/6/2021 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW (Khóa XI) và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phụ trách công tác PBGDPL và các thành viên liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu chuyên đề về Luật Biên phòng Việt Nam. Việc bảo vệ Biên giới quốc gia là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và nhà nước ta trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới quốc gia, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của BĐBP, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Luật gồm 6 chương với 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, quy định các chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng.

Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu phổ biến chuyên đề tại hội nghị.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã giới thiệu Luật cư trú; ngày13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Cư trú 2020 gồm 07 chương với 23 điều, quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. So với Luật cư trú 2006, Luật sửa đổi, bổ sung 2013; Luật cư trú 2020 có nhiều nội dung quan trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người dân và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về Luật bảo vệ môi trường; ngày 17/11/2020, Quốc hội Khóa XIV đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, với 443/466 đại biểu tán thành, chiếm 91,91%. Luật gồm 16 chương, 171 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 .

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến trong tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cảm ơn các báo cáo viên đã truyền đạt nội dung mới của các Luật đến hội nghị. Đồng chí mong muốn các đại biểu sau khi được nghe phổ biến tại hội nghị sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, linh hoạt các quy định của Luật tại địa phương, đơn vị mình; đồng thời phản ánh một cách có trách nhiệm những nội dung còn bất cập, những khó khăn trong triển khai thực hiện để UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoặc kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét chỉ đạo.

Để triển khai thực hiện, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; chỉ đạo bộ phận có chuyên môn có liên quan tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở địa phương, ngành, đơn vị hiểu để thực hiện có hiệu quả các Luật và văn bản trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu bế mạc hội nghị.

Đồng chí giao Sở Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì, phối  hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung Luật và văn bản nêu trên. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức PBGDPL cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan PBGDPL cho nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Về việc phổ biến Kết luận số 05-KL/TW 03/6/2021 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW (Khóa XI) và Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Theo tinh thần chung của hội nghị, đồng chí đề nghị các đại biểu tự nghiên cứu.

Xuân Nghĩa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÁI THƯỢNG - HUYỆN BÁ THƯỚC

Trưởng Ban biên tập: Ông Trương Thanh Tuyến - Phó chủ tịch UBND xã Ái Thượng

Địa chỉ: Thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373 880 305

Email: aithuong.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa