Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
44 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 68.720
Online: 80

DANH SÁCH CÁN BỘ,  CÔNG CHỨC UBND XÃ ÁI THƯỢNG

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ gmail

Số điện thoại

1

Trương Văn Hoan

Bí thư  Đảng uỷ

truongvanhoan69@gmail.com

0978422745

2

Bùi Minh Tâm

Phó bí thư  Đảng uỷ

buiminhtam1966@gamil.com

0986215877

3

Trương Văn Tập

Phó CT HĐND

truongvantap69@gmail.com

01672 110 859

4

Trương Ngọc Hoàng

Chủ tịch UBND

truongngochoang69@gmail.com

0978 722 765

5

Nguyễn Văn Ngọc

Phó CT UBND

ngocanhaithuong@gmail.com

0986560302

6

Hoàng Đạt Mạnh

Phó CTUBND

xahoihoctuoitre@gmail.com

0971 055 579

7

Lê Thị Hằng

Văn Phòng -TK

lehangvpat@gmail.com

0974498099

8

Nguyễn Thị Hằng

Văn Phòng -TK

gianghanghvm@gmail.com

0978142862

9

Nguyễn Đức Lục

Tài chính – kế toán

nsaithuong@gmail.com

0986491955

10

Hoàng  Thị Tâm

Tài chính – kế toán

tamktaithuong@gmail.com

0904 777 433

11

Trương Ngọc Cảnh

Địa Chính XD&MT

canhdiachinhht@gmail.com

0986385356

12

Trương Ngọc Tuyển

Địa Chính -NN

truongngoctuyen89@gmail.com

0964 907 927

13

Trương Thanh Tuyến

Tư Pháp

tuphapithuong@gmail.com

0983218115

14

Trương Mạnh Khuyến

Văn hóa – xã hội

manhkhuyen7784@gmail.com

0974556065

15

Đinh Thị Trang

Văn hóa -  xã hội

Dinhtrang14@gmail.com

01664670896

16

Lê Minh Điệp

Trưởng CA

lediepaithuong@gmail.com

0975904 418

17

Trương Văn Tưởng

Chủ tịch UBMTTQ

tuongmttqaithuong@gmail.com

0975904415

18

Bùi Như Tuấn

Bí thư Đoàn TN

buinhutuanaithuong@gmail.com

0977 463 684

19

Trương văn Thanh

Chủ Tịch Hội CCB

thanhccbaithuong55@gmail.com

01679883544

20

Trương văn Tuấn

Chủ Tịch  Hội ND

tuantruongnd1977@gmail.com

0974688936

21

Nguyễn Thị Hà

Chủ Tịch  Hội LHPN

phunuaituong@gmail.com

0373 707 690

22

Bùi Huy Hoàng

Trưởng Ban CHQS

hoangqsat@gmail.com

0987 714 134

 

 

 

 Liên kết website