Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
44 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 68.746
Online: 90

Đ/c Bùi Minh Tâm Phó Bí thư TT 

Đ/c Nguyễn Đức  Lục Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

Mail:lucnd.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Đ/c Trương Văn Tập Phó Chủ tịch UBND

Mail: taptv.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Đ/c Lê Thị Hằng Phó Chủ tịch UBND

Mail: hanglt.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

Đ/c Hoàng Đạt Mạnh Phó Chủ tịch UBND

 Liên kết website