Công tác đảm bảo VSATTP Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 15/01/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/11/2023 của UBND xã về việc đảm bảo VSATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân năm 2023, Ban chỉ đạo quản lý về ATTP xã Ái Thượng đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tổng đã có 22 cơ sở được kiểm tra trong đợt. Qua kiểm tra, 20 cơ sở sở thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP; có 02 cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo VSATTP. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên và trình Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1.900.000 đồng.

z4032892820487_470e4e94b15c408c2920209cc769287e.jpg

Đoàn kiểm tra ATTP thực hiện công tác kiểm tra dịp Tết Nguyên đán

Bên cạnh công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo VSATTP dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân bằng nhiều hình thức như băng zôn khẩu hiệu, các tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh.

c4f6b942bd127f4c2603.jpg

Công tác đảm bảo VSATTP Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đăng lúc: 15/01/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 06/11/2023 của UBND xã về việc đảm bảo VSATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân năm 2023, Ban chỉ đạo quản lý về ATTP xã Ái Thượng đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tổng đã có 22 cơ sở được kiểm tra trong đợt. Qua kiểm tra, 20 cơ sở sở thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP; có 02 cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo VSATTP. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên và trình Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 1.900.000 đồng.

z4032892820487_470e4e94b15c408c2920209cc769287e.jpg

Đoàn kiểm tra ATTP thực hiện công tác kiểm tra dịp Tết Nguyên đán

Bên cạnh công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo VSATTP dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân bằng nhiều hình thức như băng zôn khẩu hiệu, các tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh.

c4f6b942bd127f4c2603.jpg