Công tác đảm bảo VSATTP Tháng hành động vệ sinh ATTP năm 2023

Ngày 16/05/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND xã về việc đảm bảo VSATTP Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023, Ban chỉ đạo quản lý về ATTP xã Ái Thượng đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tổng đã có 18 cơ sở được kiểm tra trong đợt. Qua kiểm tra, 18 cơ sở sở thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP;

z4352386754329_4acc44b57a1b15a8de733a61f9da8637.jpg
Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP

z4352386741007_4318e5015c2868de0954bcf29555d2a9.jpg

Bên cạnh công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo VSATTP dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân bằng nhiều hình thức như băng zôn khẩu hiệu, các tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh.

Công tác đảm bảo VSATTP Tháng hành động vệ sinh ATTP năm 2023

Đăng lúc: 16/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND xã về việc đảm bảo VSATTP Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2023, Ban chỉ đạo quản lý về ATTP xã Ái Thượng đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tổng đã có 18 cơ sở được kiểm tra trong đợt. Qua kiểm tra, 18 cơ sở sở thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP;

z4352386754329_4acc44b57a1b15a8de733a61f9da8637.jpg
Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP

z4352386741007_4318e5015c2868de0954bcf29555d2a9.jpg

Bên cạnh công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo VSATTP dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân bằng nhiều hình thức như băng zôn khẩu hiệu, các tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh.