Xã Ái Thượng ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Ngày 14/6, xã Ái Thượng đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2024. Dự hội nghị có đại diện Ban dân vận Huyện ủy cùng một số ngành chức năng của huyện.


z5549412587181_369dec9f11c672f8df243a9dc3844440.jpgz5549412587181_369dec9f11c672f8df243a9dc3844440.jpg

Tại hội nghị, UBND xã đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2024; đồng thời công bố Quyết định thành lập Ban điều hành mô hình và thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban điều hành mô hình. Mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" xã Ái Thượng đi vào hoạt động phải đảm bảo các mục tiêu: 5 biết, 3 không, 4 thể hiện, đó là: Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn. Không phiền hà, sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc. Tôn trọng trong giao tiếp, văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc; gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Mô hình Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ xã Ái Thượng được ra mắt với 18 thành viên, trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban. Ban điều hành có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện tốt mô hình và được sử dụng con dấu của UBND xã theo quy định.


z5549412557879_7c6eaed1197a9174144bc7ad639475f1.jpgz5549412557879_7c6eaed1197a9174144bc7ad639475f1.jpg

Để mô hình mô hình Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ đi vào hoạt động có hiệu quả, Ban điều hành mô hình xã Ái Thượng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền phục vụ thân thiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho dân; nâng cao sự hài lòng của dân; huy động sức mạnh toàn dân để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đã đề ra, bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện mô hình sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn nhằm hướng tới một chính quyền hoạt động hiệu quả thiết thực, ổn định và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn hiện nay, nhất là thời kỳ cách mạnh công nghiệp 4.0 như hiện nay./.