Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 trên địa bàn xã Ái Thượng

Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 trên địa bàn xã Ái Thượng

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/10/2023, Sáng ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ái Thượng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 trên địa bàn xã Ái Thượng

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/10/2023, Sáng ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ái Thượng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Xã Ái Thượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023

Tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên hằng năm.

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Công an huyện Bá Thước thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(THO) - Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban An toàn giao thông huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh.

Đăng lúc 9 năm trước · 1229 lượt xem