Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 trên địa bàn xã Ái Thượng

Ngày 17/11/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/10/2023, Sáng ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ái Thượng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/10/2023, Sáng ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ái Thượng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tá Trịnh Đức Toàn, Cán bộ trợ lý chính sách Ban CHQS huyện phụ trách địa bàn; đồng chí Võ Thị Lý - HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đức Lục - PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Tham gia buổi khám sơ tuyển còn có các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã; đại diện các ban, đoàn thể, trưởng 11 thôn, thôn đội trưởng và 70 thanh niên được gọi khám sơ tuyển quân cho năm 2024.

z4888575102661_4c7436feb41ae8855371387f85e93d72.jpg

Đồng chí Nguyên Đức Lục - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phát biểu khai mạc buổi khám sơ tuyển

Sau buổi khám tuyển, kết quả có 2 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 16 thanh niên đạt sức khỏe loại hai, 21 thanh niên đạt sức khỏe loại ba, 11 thanh niên đạt sức khỏe loại bốn, 17 thanh niên đạt sức khỏe loại năm và 2 thanh niên sức khỏe loại sáu. Trong tổng số 69 thanh niên tham gia khám sơ tuyển tại xã, có 28 thanh niên đạt sức khỏe tham gia khám tuyển huyện. Thời gian khám tuyến huyện được tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023.Buổi chiều ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tham gia khám tuyển đồng thời phát lệnh cho thanh niên đủ điều kiện sức khỏe khám tuyển nghĩa vụ quân sự tuyến huyện.

z4888575062303_0ce7ee8f611e74022e2a0a3e758ef8b3.jpg

Cán bộ Trạm y tế xã Ái Thượng thực hiện khám sức khỏe cho thanh niên được gọi khám năm 2024

Hội đồng nghĩa vụ xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình có nam thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang có mặt tại địa phương và Thanh niên đi làm kinh tế xa nhà, động viên con em mình thực hiện tốt công tác khám sơ tuyểnnghĩa vụ quân sựtại xãtheo thời gian, địa điểmnêu trên.

z4888575061068_3ec6b7b4ddc5d93756cefc0cae616e68.jpg
Các thanh niên được gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Vì nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụtrongQuân đội nhân dân Việt Nam anh hùng,thanh niênxã Ái Thượng hãyhăng háitham giakhám sơ tuyểnnghĩa vụ quân sự năm 2024, sẵn sàng nhập ngũ năm 2024đạttheo yêu cầu kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đề ra.

Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 trên địa bàn xã Ái Thượng

Đăng lúc: 17/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/10/2023, Sáng ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ái Thượng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 10/10/2023, Sáng ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ái Thượng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tá Trịnh Đức Toàn, Cán bộ trợ lý chính sách Ban CHQS huyện phụ trách địa bàn; đồng chí Võ Thị Lý - HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đức Lục - PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Tham gia buổi khám sơ tuyển còn có các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS xã; đại diện các ban, đoàn thể, trưởng 11 thôn, thôn đội trưởng và 70 thanh niên được gọi khám sơ tuyển quân cho năm 2024.

z4888575102661_4c7436feb41ae8855371387f85e93d72.jpg

Đồng chí Nguyên Đức Lục - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phát biểu khai mạc buổi khám sơ tuyển

Sau buổi khám tuyển, kết quả có 2 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 16 thanh niên đạt sức khỏe loại hai, 21 thanh niên đạt sức khỏe loại ba, 11 thanh niên đạt sức khỏe loại bốn, 17 thanh niên đạt sức khỏe loại năm và 2 thanh niên sức khỏe loại sáu. Trong tổng số 69 thanh niên tham gia khám sơ tuyển tại xã, có 28 thanh niên đạt sức khỏe tham gia khám tuyển huyện. Thời gian khám tuyến huyện được tổ chức vào 13 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023.Buổi chiều ngày 17/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tham gia khám tuyển đồng thời phát lệnh cho thanh niên đủ điều kiện sức khỏe khám tuyển nghĩa vụ quân sự tuyến huyện.

z4888575062303_0ce7ee8f611e74022e2a0a3e758ef8b3.jpg

Cán bộ Trạm y tế xã Ái Thượng thực hiện khám sức khỏe cho thanh niên được gọi khám năm 2024

Hội đồng nghĩa vụ xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình có nam thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang có mặt tại địa phương và Thanh niên đi làm kinh tế xa nhà, động viên con em mình thực hiện tốt công tác khám sơ tuyểnnghĩa vụ quân sựtại xãtheo thời gian, địa điểmnêu trên.

z4888575061068_3ec6b7b4ddc5d93756cefc0cae616e68.jpg
Các thanh niên được gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Vì nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụtrongQuân đội nhân dân Việt Nam anh hùng,thanh niênxã Ái Thượng hãyhăng háitham giakhám sơ tuyểnnghĩa vụ quân sự năm 2024, sẵn sàng nhập ngũ năm 2024đạttheo yêu cầu kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đề ra.