Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Mý, xã Ái Thượng

Ngày 09/11/2023 21:25:39

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 8/11, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Mý, xã Ái Thượng. Cùng dự có đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Lò Văn Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo xã Ái Thượng.

z4864980290375_87fdaf02823293a7d1575813a736f280.jpg
Cán bộ và Nhân dân thôn Mý vui mừng, phấn khởi đón chào đồng chí Phạm Đình Minh cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện ủy - HĐND huyện Bá Thước

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy cùng các đại biểu và Nhân dân thôn đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn thôn Mý.

z4864980313047_a4a845a6da1be82c21c0c5c95dd6b5d7.jpg
z4864980281770_d3a968f6c149965526810e5080315243.jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước, lãnh đạo xã ÁI Thượng tham dự phần Lễ ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Mý

Thôn , xã Ái Thượng hiện có 161 hộ dân, 673 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, Nhân dân thôn luôn đoàn kết một lòng, cần cù, sáng tạo trong lao động, khai thác tiềm năng, thế mạnh của thôn để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhờ tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, với nhiều cách làm hay, mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao nên đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thôn ngày một nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%; thôn Mý đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên; các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của thôn được gìn giữ và phát huy; công tác khuyến học, khuyến tài được chăm lo. Các phong trào thi đua và Cuộc vận động được triển khai sâu rộng và thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn , đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy biểu dương những thành tích mà thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Ái Thượng nói chung, thôn nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và những kết quả đã đạt được; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên tuyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của thôn; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Chi bộ Đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, MTTQ và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung hoạt động; thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, nhằm tạo đồng thuận cao trong khu dân cư. Tiếp tục vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi, cải tạo vườn tạp để trồng cây nguyên liệu, nâng cao thu nhập; mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ, làm giàu chính đáng trên quê hương; duy trì và đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, giáo dục, văn nghệ, thể dục - thể thao và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, nhằm tiếp tục giữ vững Danh hiệu thôn văn hoá.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Lò Văn Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trao quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cho cán bộ và Nhân dân thôn Mý; tặng quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

z4864980261820_cfa4c7032b25a20a9ffdcb7d25ace88c.jpg
Đồng chí Phạm Đình Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND huyện trao quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Mý
z4864980266816_83b190cff5f6e329bdc4f195319b2e0f.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã Ái Thượng tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Mý

Kết thúc phần Lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đoàn công tác của huyện, lãnh đạo xã Ái Thượng tham gia phần Hội với môn bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian cùng Nhân dân thôn Mý.

z4864980260995_e814a881ecda3fbe8ee7e8257fb82bbc.jpg
Các đại biểu và Nhân dân thôn Mý giao lưu bóng chuyền hơi
z4864980294765_b770a9c9b269bff93a1713fb9bb5d470.jpg
Các trò chơi dân gian tại phần Hội

Bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết của các đại biểu cùng Nhân dân thôn Mý là sức mạnh đồng hành cùng Nhân dân thôn Mý tiếp tục thực thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, xây dựng thôn Mý nói riêng và xã Ái Thượng nói chung ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Mý, xã Ái Thượng

Đăng lúc: 09/11/2023 21:25:39 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 8/11, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Mý, xã Ái Thượng. Cùng dự có đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Lò Văn Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo xã Ái Thượng.

z4864980290375_87fdaf02823293a7d1575813a736f280.jpg
Cán bộ và Nhân dân thôn Mý vui mừng, phấn khởi đón chào đồng chí Phạm Đình Minh cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện ủy - HĐND huyện Bá Thước

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy cùng các đại biểu và Nhân dân thôn đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn thôn Mý.

z4864980313047_a4a845a6da1be82c21c0c5c95dd6b5d7.jpg
z4864980281770_d3a968f6c149965526810e5080315243.jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước, lãnh đạo xã ÁI Thượng tham dự phần Lễ ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Mý

Thôn , xã Ái Thượng hiện có 161 hộ dân, 673 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, Nhân dân thôn luôn đoàn kết một lòng, cần cù, sáng tạo trong lao động, khai thác tiềm năng, thế mạnh của thôn để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhờ tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, với nhiều cách làm hay, mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao nên đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thôn ngày một nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%; thôn Mý đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên; các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của thôn được gìn giữ và phát huy; công tác khuyến học, khuyến tài được chăm lo. Các phong trào thi đua và Cuộc vận động được triển khai sâu rộng và thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn , đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy biểu dương những thành tích mà thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Ái Thượng nói chung, thôn nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương và những kết quả đã đạt được; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên tuyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của thôn; đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Chi bộ Đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, MTTQ và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung hoạt động; thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, nhằm tạo đồng thuận cao trong khu dân cư. Tiếp tục vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển đổi, cải tạo vườn tạp để trồng cây nguyên liệu, nâng cao thu nhập; mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ, làm giàu chính đáng trên quê hương; duy trì và đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, giáo dục, văn nghệ, thể dục - thể thao và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, nhằm tiếp tục giữ vững Danh hiệu thôn văn hoá.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Lò Văn Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trao quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cho cán bộ và Nhân dân thôn Mý; tặng quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

z4864980261820_cfa4c7032b25a20a9ffdcb7d25ace88c.jpg
Đồng chí Phạm Đình Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND huyện trao quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Mý
z4864980266816_83b190cff5f6e329bdc4f195319b2e0f.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã Ái Thượng tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Mý

Kết thúc phần Lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đoàn công tác của huyện, lãnh đạo xã Ái Thượng tham gia phần Hội với môn bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian cùng Nhân dân thôn Mý.

z4864980260995_e814a881ecda3fbe8ee7e8257fb82bbc.jpg
Các đại biểu và Nhân dân thôn Mý giao lưu bóng chuyền hơi
z4864980294765_b770a9c9b269bff93a1713fb9bb5d470.jpg
Các trò chơi dân gian tại phần Hội

Bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết của các đại biểu cùng Nhân dân thôn Mý là sức mạnh đồng hành cùng Nhân dân thôn Mý tiếp tục thực thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, xây dựng thôn Mý nói riêng và xã Ái Thượng nói chung ngày càng phát triển.