Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Lũng Cao

Ngày 22/12/2014 10:53:36

Ngày 3/4, Đoàn giám sát HĐND huyện khóa XX do đồng chí Lê Văn Cường- PCT.TT HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trong huyện đã đến giám sát “về việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR giai đoạn 20011-2014 tại xã Lũng Cao.

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo xã, Đoàn giám sát HĐND huyện đã đi thực tế xuống các thôn, bản trong xã kiểm tra thực hiện các chương trình dự án trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất lâm nghiệp.

Tại các buổi làm việc với đoàn giám sát HĐND huyện, lãnh đạo xã đã báo cáo “về việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR giai đoạn 20011-2014”. Theo đánh giá, hiện nay xã Lũng Cao có diện tích đất Lâm Nghiệp hơn 6.900 ha, trong đó rừng đặc dụng 6.100 ha, rừng phòng hộ 79 ha, rừng sản xuất 570 ha, đất chưa có rừng là 115 ha…Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCCR cho nhân dân, xây dựng và tổ chức các hoạt động của các tổ đội quần chúng, tổ đội thanh niên xung kích nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, trong đó có việc quản lý chặt chẽ Cưa xăng trên địa bàn. Năm 2013, các lực lượng đã phối hợp được 335 cuộc tuần tra, kiểm tra phát hiện xử lý 12 vụ vi phạm lâm luật và xử lý nộp Ngân sách Nhà nước với số tiền 97 triệu 200 nghìn đồng.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Lũng Cao kiến nghị đề xuất với đoàn giám sát HĐND huyện về những vấn đề là: Các cấp, các ngành chức năng nhanh chóng xác định nguồn gốc sử dụng các loại đất để cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho đồng bào sinh sống ở vùng lõi khu bảo tồn; Tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Đồng thời đầu tư nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế gắn với phát triển rừng tạo môi trường sinh thái ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Lê Văn Cường- PCT.TT HĐND huyện thay mặt Đoàn đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của xã. Đồng thời đ/c giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đặc biệt đồng chí PCT.TT HĐND huyện nhấn mạnh: Xã cần đẩy mạnh công tác tham mưu để triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR, quản lý chặt chẽ Cưa xăng trên địa bàn; các thôn, bản trong xã, các chủ rừng và các xã lân cận tăng cường phối hợp hơn nữa để không xảy ra tình trạng vi phạm lâm luật; lập kế hoạch xây dựng nguồn quỹ về chăm sóc và bảo vệ rừng; các ban ngành chuyên môn tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân kỹ thuật trồng rừng; kêu gọi mọi nguồn lực để đầu tư hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi tạo điều kiện thuận cho đồng bào vùng lõi, vùng đệm chăm sóc, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng NTM.

T/h: Văn An

Đài TT-TH

Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Lũng Cao

Đăng lúc: 22/12/2014 10:53:36 (GMT+7)

Ngày 3/4, Đoàn giám sát HĐND huyện khóa XX do đồng chí Lê Văn Cường- PCT.TT HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trong huyện đã đến giám sát “về việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR giai đoạn 20011-2014 tại xã Lũng Cao.

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo xã, Đoàn giám sát HĐND huyện đã đi thực tế xuống các thôn, bản trong xã kiểm tra thực hiện các chương trình dự án trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất lâm nghiệp.

Tại các buổi làm việc với đoàn giám sát HĐND huyện, lãnh đạo xã đã báo cáo “về việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR giai đoạn 20011-2014”. Theo đánh giá, hiện nay xã Lũng Cao có diện tích đất Lâm Nghiệp hơn 6.900 ha, trong đó rừng đặc dụng 6.100 ha, rừng phòng hộ 79 ha, rừng sản xuất 570 ha, đất chưa có rừng là 115 ha…Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCCR cho nhân dân, xây dựng và tổ chức các hoạt động của các tổ đội quần chúng, tổ đội thanh niên xung kích nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, trong đó có việc quản lý chặt chẽ Cưa xăng trên địa bàn. Năm 2013, các lực lượng đã phối hợp được 335 cuộc tuần tra, kiểm tra phát hiện xử lý 12 vụ vi phạm lâm luật và xử lý nộp Ngân sách Nhà nước với số tiền 97 triệu 200 nghìn đồng.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Lũng Cao kiến nghị đề xuất với đoàn giám sát HĐND huyện về những vấn đề là: Các cấp, các ngành chức năng nhanh chóng xác định nguồn gốc sử dụng các loại đất để cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho đồng bào sinh sống ở vùng lõi khu bảo tồn; Tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Đồng thời đầu tư nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế gắn với phát triển rừng tạo môi trường sinh thái ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đ/c Lê Văn Cường- PCT.TT HĐND huyện thay mặt Đoàn đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của xã. Đồng thời đ/c giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đặc biệt đồng chí PCT.TT HĐND huyện nhấn mạnh: Xã cần đẩy mạnh công tác tham mưu để triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR, quản lý chặt chẽ Cưa xăng trên địa bàn; các thôn, bản trong xã, các chủ rừng và các xã lân cận tăng cường phối hợp hơn nữa để không xảy ra tình trạng vi phạm lâm luật; lập kế hoạch xây dựng nguồn quỹ về chăm sóc và bảo vệ rừng; các ban ngành chuyên môn tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân kỹ thuật trồng rừng; kêu gọi mọi nguồn lực để đầu tư hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi tạo điều kiện thuận cho đồng bào vùng lõi, vùng đệm chăm sóc, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng NTM.

T/h: Văn An

Đài TT-TH