HTX Nông dược

Ngày 22/09/2023 00:00:00

Khai trương gian hàng sản phẩm sạch tại quán gió chiều cầu Hón La

về dự và chúc mừng buổi khai trương gian hàng của HTX nông dược những sản phẩm sạch được sản xuất và liên kết chế biến giữa các HTX và các doanh nghiệp trong và ngoài huyện về dự có đồng chí Võ Thị Lý huyện uỷ viên bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Đức Lục PBT Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã Ái Thượng về dự và chức mừng buổi khai trương.

HTX Nông dược

Đăng lúc: 22/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Khai trương gian hàng sản phẩm sạch tại quán gió chiều cầu Hón La

về dự và chúc mừng buổi khai trương gian hàng của HTX nông dược những sản phẩm sạch được sản xuất và liên kết chế biến giữa các HTX và các doanh nghiệp trong và ngoài huyện về dự có đồng chí Võ Thị Lý huyện uỷ viên bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND xã, đồng chí Nguyễn Đức Lục PBT Đảng uỷ, chủ tịch UBND xã Ái Thượng về dự và chức mừng buổi khai trương.