Phụ nữ xã thôn Tôm, xã Ban Công với phong trào xây dựng Nông thôn mới

Ngày 22/12/2014 10:50:40

Thời gian qua, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Bá Thước đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và có sức lan tỏa sâu rộng đến từng chi hội thôn, bản trên địa bàn, trong đó có phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Chi hội phụ nữ thôn Tôm, xã Ban Công là một trong những điển hình của phong trào này.

Năm 2012, thôn Tôm được huyện Bá Thước chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Đến naythôn Tôm đã hoàn thành được 14 tiêu chí đăng ký về xây dựng nông thôn mới,tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% hộ nghèo theo chuẩn mới, điều đặc biệt là thôn không còn nhà tranh tre, tạm bợ dột nát. Thu nhập của người dân bình quân đầu người 14,6 triệu đồng/năm.Các công trình văn hóa,nhà văn hóa, cổng trào thôn Tôm được xây dựng khang trang, những thuần nét đẹp văn hóa truyền thống tiếp tục được phát huy duy trì và phát triển, những lạc hậu cổ hủ được loại bỏ, môi trường trong thôn luôn sạch sẽ, chuồng gia súc gia cầm được rời xa nhà. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ trong thôn còn xây dựng hầm Bioga để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi, đồng thời còn tạo ra nguồn nguyên liệu chất đốt, vừa bảo vệ được môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Các hộ trong thôn cũng đào các hố đổ rác, có hệ thống nước sạch sinh hoạt, mọi gia đình đều nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, ăn ở hợp vệ sinh. Có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể còn có sự vào cuộc tích cực của chi hội phụ nữ thôn Tôm, đây là những chi hội phụ nữ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hiện nay chi hội có 197 hội viên hưởng hứng phong trào xây dựng nông thôn mới, chị em trong chi hội đã tích cực tham gia các phong trào như: cải tạo vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao, đầu tư thâm canh gieo cấy giống lúa mới hơn 4 ha và áp dụng biện pháp kỹ thuật cấy hàng rộng, hàng hẹp nên năng xuất lúa được nâng lên, ngoài ra các chị em còn được tập huấn chuyển giao KHKT, được hỗ trợ các loại con giống Lợn móng Cái, Cá giống, Vịt bản địa để phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó, các gia đình hội viên còn chặt cây vườn tạp, hiến đất cùng với các đoàn thể tham gia tập kết vật liệu bê tông hóa các tuyến đường nội thôn với chiều dài gần 2 km, đường kênh mương nội đồng trên 6,4 km, các tuyến đường nội đồng được bê tông hóa dài trên 200 m tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và tham gia sản xuất của nhân dân trong thôn. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình hội viên đã tham gia chặt cây vườn tạp, hiến đất làm đường giao thông nội thôn.

Chị Hà Thị Huấn– hội viên hội phụ nữ thôn Tôm cho biết:“ Được sự quan tâm của chi hội, gia đình chúng tôi đã tham gia các mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi lợn móng Cái, Vịt bản địa…đặc biệt tôi đã vận động gia đình tổ chức chặt cây vườn tạp và hiến trên 900 m2đất để làm đường bê tông nội thôn.”

Từ những sự kết quả đạt được cho thấy sự đóng góp không nhỏ của chi hội phụ nữ trong việc xây dựng nông thôn mới, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn Tôm trong công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào.

Nói về các phong trào hoạt động của chi hội phụ thôn Tôm, chị Lương Thị Lưu – chi hội trưởng cho biết:“Được sự quan tâm của của Đảng và Nhà nước, chi hội chùng tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em hội viên tham gia các mô hình phát triển kinh tế và cùng với gia đình tập kết vật liệu, đóng góp ngày công lao động để làm đường bê tông…”

Với những phong trào thiết thực và hiệu quả đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viênvề phong trào XDNTM, góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH của thôn. Ghi nhận những kết quả đạt được, vừa qua, thôn Tôm đã được chủ tịch UBND huyện công nhận thôn đạt tiêu chí về XDNTM.

Bài và ảnh: Văn An – Đài TT-TH

Phụ nữ xã thôn Tôm, xã Ban Công với phong trào xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 22/12/2014 10:50:40 (GMT+7)

Thời gian qua, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Bá Thước đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và có sức lan tỏa sâu rộng đến từng chi hội thôn, bản trên địa bàn, trong đó có phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Chi hội phụ nữ thôn Tôm, xã Ban Công là một trong những điển hình của phong trào này.

Năm 2012, thôn Tôm được huyện Bá Thước chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Đến naythôn Tôm đã hoàn thành được 14 tiêu chí đăng ký về xây dựng nông thôn mới,tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% hộ nghèo theo chuẩn mới, điều đặc biệt là thôn không còn nhà tranh tre, tạm bợ dột nát. Thu nhập của người dân bình quân đầu người 14,6 triệu đồng/năm.Các công trình văn hóa,nhà văn hóa, cổng trào thôn Tôm được xây dựng khang trang, những thuần nét đẹp văn hóa truyền thống tiếp tục được phát huy duy trì và phát triển, những lạc hậu cổ hủ được loại bỏ, môi trường trong thôn luôn sạch sẽ, chuồng gia súc gia cầm được rời xa nhà. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ trong thôn còn xây dựng hầm Bioga để xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi, đồng thời còn tạo ra nguồn nguyên liệu chất đốt, vừa bảo vệ được môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Các hộ trong thôn cũng đào các hố đổ rác, có hệ thống nước sạch sinh hoạt, mọi gia đình đều nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, ăn ở hợp vệ sinh. Có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể còn có sự vào cuộc tích cực của chi hội phụ nữ thôn Tôm, đây là những chi hội phụ nữ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hiện nay chi hội có 197 hội viên hưởng hứng phong trào xây dựng nông thôn mới, chị em trong chi hội đã tích cực tham gia các phong trào như: cải tạo vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế cao, đầu tư thâm canh gieo cấy giống lúa mới hơn 4 ha và áp dụng biện pháp kỹ thuật cấy hàng rộng, hàng hẹp nên năng xuất lúa được nâng lên, ngoài ra các chị em còn được tập huấn chuyển giao KHKT, được hỗ trợ các loại con giống Lợn móng Cái, Cá giống, Vịt bản địa để phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó, các gia đình hội viên còn chặt cây vườn tạp, hiến đất cùng với các đoàn thể tham gia tập kết vật liệu bê tông hóa các tuyến đường nội thôn với chiều dài gần 2 km, đường kênh mương nội đồng trên 6,4 km, các tuyến đường nội đồng được bê tông hóa dài trên 200 m tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và tham gia sản xuất của nhân dân trong thôn. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gia đình hội viên đã tham gia chặt cây vườn tạp, hiến đất làm đường giao thông nội thôn.

Chị Hà Thị Huấn– hội viên hội phụ nữ thôn Tôm cho biết:“ Được sự quan tâm của chi hội, gia đình chúng tôi đã tham gia các mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi lợn móng Cái, Vịt bản địa…đặc biệt tôi đã vận động gia đình tổ chức chặt cây vườn tạp và hiến trên 900 m2đất để làm đường bê tông nội thôn.”

Từ những sự kết quả đạt được cho thấy sự đóng góp không nhỏ của chi hội phụ nữ trong việc xây dựng nông thôn mới, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn Tôm trong công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào.

Nói về các phong trào hoạt động của chi hội phụ thôn Tôm, chị Lương Thị Lưu – chi hội trưởng cho biết:“Được sự quan tâm của của Đảng và Nhà nước, chi hội chùng tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em hội viên tham gia các mô hình phát triển kinh tế và cùng với gia đình tập kết vật liệu, đóng góp ngày công lao động để làm đường bê tông…”

Với những phong trào thiết thực và hiệu quả đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viênvề phong trào XDNTM, góp phần quan trọng trong việc phát triển KT-XH của thôn. Ghi nhận những kết quả đạt được, vừa qua, thôn Tôm đã được chủ tịch UBND huyện công nhận thôn đạt tiêu chí về XDNTM.

Bài và ảnh: Văn An – Đài TT-TH