Hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023.

Ngày 08/12/2023 00:00:00

Hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023.

Sáng ngày 07/12/2023, tại hội trường công sở xã Ái Thượng đã diễn ra hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đảng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023.

z4951146435983_c9cd915b9b76e9b681e2e18469a8b126.jpg

Đồng chí Lê Thị Hải Lý - Huyện ủy viên - CT Hội LHPN huyện Bá Thước phát biểu tại hội nghị

Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Lê Thị Hải Lý, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, CT Hội LHPN huyện Bá Thước cùng các đồng chí trong BTV huyện Hội về dự và chỉ đạo buổi đối thoại chính sách thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Về phía lãnh đạo xã có đồng chí Võ Thị Lý, BT Đảng ủy, CT HĐND, các đồng chí trong BTV Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã Ái Thượng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các đại biểu thuộc 3 thôn đặc biệt khó khăn: Thôn Tôm, Cón, Mé. Đồng chí Trương Thanh Tuyến, Đảng uỷ viên – PCT UBND và đồng chí Bùi Thị Quỳnh, Đảng uỷ viên, CT Hội LHPN xã đồng chủ trì Hội nghị.

z4951146428225_f03b1d8146f1731cfb11be396658af8a.jpg

Đồng chí Trương Thanh Tuyến - PCT UBND xã; đồng chí Bùi Thị Quỳnh - CT Hội LHPN xã đồng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại hội nghị, các hội viên phụ nữ đã tham gia đặt câu hỏi về cuộc đối thoại chính sách.

Sau phần đặt câu hỏi, đại diện lãnh đạo UBND xã, đã tiếp thu trả và lời các câu hỏi của hội viên phụ nữ về tảo hôn, ly hôn, chính sách thực hiện bình đảng giới.

z4951146411306_f198daa3e8ec89804359b13446a4fa9e.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đảng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023.

Đăng lúc: 08/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023.

Sáng ngày 07/12/2023, tại hội trường công sở xã Ái Thượng đã diễn ra hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đảng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023.

z4951146435983_c9cd915b9b76e9b681e2e18469a8b126.jpg

Đồng chí Lê Thị Hải Lý - Huyện ủy viên - CT Hội LHPN huyện Bá Thước phát biểu tại hội nghị

Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Lê Thị Hải Lý, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, CT Hội LHPN huyện Bá Thước cùng các đồng chí trong BTV huyện Hội về dự và chỉ đạo buổi đối thoại chính sách thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Về phía lãnh đạo xã có đồng chí Võ Thị Lý, BT Đảng ủy, CT HĐND, các đồng chí trong BTV Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã Ái Thượng, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các đại biểu thuộc 3 thôn đặc biệt khó khăn: Thôn Tôm, Cón, Mé. Đồng chí Trương Thanh Tuyến, Đảng uỷ viên – PCT UBND và đồng chí Bùi Thị Quỳnh, Đảng uỷ viên, CT Hội LHPN xã đồng chủ trì Hội nghị.

z4951146428225_f03b1d8146f1731cfb11be396658af8a.jpg

Đồng chí Trương Thanh Tuyến - PCT UBND xã; đồng chí Bùi Thị Quỳnh - CT Hội LHPN xã đồng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại hội nghị, các hội viên phụ nữ đã tham gia đặt câu hỏi về cuộc đối thoại chính sách.

Sau phần đặt câu hỏi, đại diện lãnh đạo UBND xã, đã tiếp thu trả và lời các câu hỏi của hội viên phụ nữ về tảo hôn, ly hôn, chính sách thực hiện bình đảng giới.

z4951146411306_f198daa3e8ec89804359b13446a4fa9e.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đối thoại chính sách thực hiện bình đảng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.