Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Ái Thượng

Ngày 18/11/2023 00:00:00

Ngày 18/11/2023, các thôn trên địa bàn xã Ái Thượng long trong tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023).

Ngày 18/11/2023, các thôn trên địa bàn xã Ái Thượng long trong tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã dự và chúc mừng ngày Hội Đị đoàn kết tại các khu dân cư.

z4891701462682_32ffd56a5b6f8886aa6c72a190bb046e.jpg

Đồng chí Võ Thị Lý - HUV - Bí Thư Đảng ủy - CT HĐND xã dự chỉ đạo và chúc mừng Nhân dân thôn Giổi

Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi và Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.

z4891630084332_1827b895fe62b8e17667aa073e8c7bc5.jpg

Đồng chí Bùi Minh Tâm - PBT Thường trực Đảng ủy dự chỉ đạo và chúc mừng Nhân dân thôn Đan

Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

z4864980321911_5e0fa4b85981894d3b1fc7fa114ff20a.jpg

Ngày 08/11/2023, Cán bộ và Nhân dân thôn Mý vui mừng được đón đồng chí Phạm Đình Minh - Bí thư huyện ủy huyện Bá Thước về dự ngày Hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Ngày 08/11/2023 , Cán bộ và Nhân dân thôn Mý đã tổ chức ngày Hội đại đoàn kết và vinh dự được đón đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư huyện ủy huyện Bá Thước về dự và chung vui. Ngày 12/11/2023, Cán bộ và Nhân dân thôn Côn đã tổ chức ngày Hội đại đoàn kết hòa chung niềm vui phấn khởi với con đường bê tông mới.

z4891621076433_6cbe459fd0589593317431b3eb6f372f.jpg

z4891621141164_ba67aa70127f6f89a473013199ef487d.jpg

z4864980294765_b770a9c9b269bff93a1713fb9bb5d470.jpg

Bà con Nhân dân tham gia các trò chời dân gian, các môn thể thao trong ngày Hội Đại đoàn kết

Ngày 18/11, các thôn trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức ngày Hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Buổi sáng, các thôn tổ chức phần Lễ với các nội dung đánh giá tổng kết 1 năm hoạt động của Ban công tác mặt trận các thôn, khen thưởng biểu dương các gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hộ gia đình tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi, các hộ gia đình có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới. Trong ngày đại đoàn kết 18 tháng 11 các đồng chí lãnh đạo xã, các đồng chí cán bộ công chức xã được phân phụ trách các thôn đã về dự và chung vui cùng cán bộ và nhân dân các thôn trên địa bàn xã. Buổi chiều, bà con nhân dân các thôn cùng tham gia phần Hội với các trò chơi dân gian, các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi. Bầu không khí vui tươi, phấn khởi đang tràn ngập trên địa bàn toàn xã.

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Ái Thượng

Đăng lúc: 18/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 18/11/2023, các thôn trên địa bàn xã Ái Thượng long trong tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023).

Ngày 18/11/2023, các thôn trên địa bàn xã Ái Thượng long trong tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ xã, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã dự và chúc mừng ngày Hội Đị đoàn kết tại các khu dân cư.

z4891701462682_32ffd56a5b6f8886aa6c72a190bb046e.jpg

Đồng chí Võ Thị Lý - HUV - Bí Thư Đảng ủy - CT HĐND xã dự chỉ đạo và chúc mừng Nhân dân thôn Giổi

Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi và Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.

z4891630084332_1827b895fe62b8e17667aa073e8c7bc5.jpg

Đồng chí Bùi Minh Tâm - PBT Thường trực Đảng ủy dự chỉ đạo và chúc mừng Nhân dân thôn Đan

Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

z4864980321911_5e0fa4b85981894d3b1fc7fa114ff20a.jpg

Ngày 08/11/2023, Cán bộ và Nhân dân thôn Mý vui mừng được đón đồng chí Phạm Đình Minh - Bí thư huyện ủy huyện Bá Thước về dự ngày Hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Ngày 08/11/2023 , Cán bộ và Nhân dân thôn Mý đã tổ chức ngày Hội đại đoàn kết và vinh dự được đón đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư huyện ủy huyện Bá Thước về dự và chung vui. Ngày 12/11/2023, Cán bộ và Nhân dân thôn Côn đã tổ chức ngày Hội đại đoàn kết hòa chung niềm vui phấn khởi với con đường bê tông mới.

z4891621076433_6cbe459fd0589593317431b3eb6f372f.jpg

z4891621141164_ba67aa70127f6f89a473013199ef487d.jpg

z4864980294765_b770a9c9b269bff93a1713fb9bb5d470.jpg

Bà con Nhân dân tham gia các trò chời dân gian, các môn thể thao trong ngày Hội Đại đoàn kết

Ngày 18/11, các thôn trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức ngày Hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Buổi sáng, các thôn tổ chức phần Lễ với các nội dung đánh giá tổng kết 1 năm hoạt động của Ban công tác mặt trận các thôn, khen thưởng biểu dương các gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hộ gia đình tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi, các hộ gia đình có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới. Trong ngày đại đoàn kết 18 tháng 11 các đồng chí lãnh đạo xã, các đồng chí cán bộ công chức xã được phân phụ trách các thôn đã về dự và chung vui cùng cán bộ và nhân dân các thôn trên địa bàn xã. Buổi chiều, bà con nhân dân các thôn cùng tham gia phần Hội với các trò chơi dân gian, các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi. Bầu không khí vui tươi, phấn khởi đang tràn ngập trên địa bàn toàn xã.