Xã Ái Thượng tổ chức Tết trồng cây “Đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023

Ngày 07/02/2023 00:00:00

Sáng ngày 27/01/2023 (M -ùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), xã Ái Thượng tổ chức Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023.
Với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa của việc trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Các đồng chí lãnh đạo xã cùng toàn thể cán bộ, công chức xã tổ chức trồng cây xung quanh công sở xã.

2.jpg
Cán bộ, công chức xã Ái Thượng trồng cây xung quanh khuôn viên công sở xã

Bên cạnh phát động trồng cây tại trụ sở UBND xã, Tết trồng cây còn được tổ chức tại các thôn, các cơ quam, đơn vị trên địa bàn xã. Mỗi thôn và các cơ quan, đơn vị rên địa bàn xã tổ chức phát động tết trồng cây theo kế hoạch của UBND xã. Các thôn, cac cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình lựa chọn các cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, ưu tiên nhóm các loại cây trồng đa mục đích, cây cho gỗ lớn, cây cảnh quan, cây bóng mát như Lộc Vừng, Hoa Ban Đỏ, Xà Cừ, Sấu, Muồng Hoàng Yến, Giáng Hương, Mỡ, Bằng Lăng Tím..., phù hợp với điều kiện từng thôn, từng cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình.

4.jpg

5.jpg

Cán bộ và Nhân dân các thôn trên địa bàn xã hưởng ứng Tết trông cây


trồng cây xuân Quý Mão năm 2023, toàn xã đã trồng 500 cây hoa ban đỏ, 500 cây bàng Đài Loan, 100 cây Giáng Hương… góp phần tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường sinh thái.

Xã Ái Thượng tổ chức Tết trồng cây “Đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023

Đăng lúc: 07/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 27/01/2023 (M -ùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), xã Ái Thượng tổ chức Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023.
Với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa của việc trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Các đồng chí lãnh đạo xã cùng toàn thể cán bộ, công chức xã tổ chức trồng cây xung quanh công sở xã.

2.jpg
Cán bộ, công chức xã Ái Thượng trồng cây xung quanh khuôn viên công sở xã

Bên cạnh phát động trồng cây tại trụ sở UBND xã, Tết trồng cây còn được tổ chức tại các thôn, các cơ quam, đơn vị trên địa bàn xã. Mỗi thôn và các cơ quan, đơn vị rên địa bàn xã tổ chức phát động tết trồng cây theo kế hoạch của UBND xã. Các thôn, cac cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình lựa chọn các cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, ưu tiên nhóm các loại cây trồng đa mục đích, cây cho gỗ lớn, cây cảnh quan, cây bóng mát như Lộc Vừng, Hoa Ban Đỏ, Xà Cừ, Sấu, Muồng Hoàng Yến, Giáng Hương, Mỡ, Bằng Lăng Tím..., phù hợp với điều kiện từng thôn, từng cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình.

4.jpg

5.jpg

Cán bộ và Nhân dân các thôn trên địa bàn xã hưởng ứng Tết trông cây


trồng cây xuân Quý Mão năm 2023, toàn xã đã trồng 500 cây hoa ban đỏ, 500 cây bàng Đài Loan, 100 cây Giáng Hương… góp phần tạo nên cảnh quan xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường sinh thái.