Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 23/11/2017 11:09:59

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Trương Văn Hoan

Bí thư Đảng uỷ

0978422745

2

Bùi Minh Tâm

Phó bí thư Đảng uỷ

0986215877

3

Trương Văn Tập

Phó CT HĐND

01672110859

4

Trương Ngọc Hoàng

Chủ tịch UBND

0978722765

5

Nguyễn Văn Ngọc

Phó CT UBND

0986560302

6

Hoàng Đạt Mạnh

Phó CTUBND

0971055579

7

Lê Thị Hằng

Văn Phòng -TK

0974498099

8

Nguyễn Thị Hằng

Văn Phòng -TK

0978142862

9

Nguyễn Đức Lục

Tài chính – kế toán

0986491955

10

Hoàng Thị Tâm

Tài chính – kế toán

0904777433

11

Trương Ngọc Cảnh

Địa Chính XD&MT

0986385356

12

Trương Ngọc Tuyển

Địa Chính -NN

0964907927

13

Trương Thanh Tuyến

Tư Pháp

0983218115

14

Trương Mạnh Khuyến

Văn hóa – xã hội

0974556065

15

Đinh Thị Trang

Văn hóa - xã hội

01664670896

16

Lê Minh Điệp

Trưởng CA

0975904418

17

Trương Văn Tưởng

Chủ tịch UBMTTQ

0975904415

18

Bùi Như Tuấn

Bí thư Đoàn TN

0977463684

19

Trương văn Thanh

Chủ Tịch Hội CCB

01679883544

20

Trương văn Tuấn

Chủ Tịch Hội ND

0974688936

21

Nguyễn Thị Hà

Chủ Tịch Hội LHPN

22

Bùi Huy Hoàng

Trưởng Ban CHQS

0987714134

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 23/11/2017 11:09:59 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Trương Văn Hoan

Bí thư Đảng uỷ

0978422745

2

Bùi Minh Tâm

Phó bí thư Đảng uỷ

0986215877

3

Trương Văn Tập

Phó CT HĐND

01672110859

4

Trương Ngọc Hoàng

Chủ tịch UBND

0978722765

5

Nguyễn Văn Ngọc

Phó CT UBND

0986560302

6

Hoàng Đạt Mạnh

Phó CTUBND

0971055579

7

Lê Thị Hằng

Văn Phòng -TK

0974498099

8

Nguyễn Thị Hằng

Văn Phòng -TK

0978142862

9

Nguyễn Đức Lục

Tài chính – kế toán

0986491955

10

Hoàng Thị Tâm

Tài chính – kế toán

0904777433

11

Trương Ngọc Cảnh

Địa Chính XD&MT

0986385356

12

Trương Ngọc Tuyển

Địa Chính -NN

0964907927

13

Trương Thanh Tuyến

Tư Pháp

0983218115

14

Trương Mạnh Khuyến

Văn hóa – xã hội

0974556065

15

Đinh Thị Trang

Văn hóa - xã hội

01664670896

16

Lê Minh Điệp

Trưởng CA

0975904418

17

Trương Văn Tưởng

Chủ tịch UBMTTQ

0975904415

18

Bùi Như Tuấn

Bí thư Đoàn TN

0977463684

19

Trương văn Thanh

Chủ Tịch Hội CCB

01679883544

20

Trương văn Tuấn

Chủ Tịch Hội ND

0974688936

21

Nguyễn Thị Hà

Chủ Tịch Hội LHPN

22

Bùi Huy Hoàng

Trưởng Ban CHQS

0987714134