Xây dựng nông thôn mới góp phần tạo Cảnh quan, môi trường xã Ái Thượng ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Ngày 23/11/2023 00:00:00

Sau gần 2 năm đẩy mạnh công tác trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, cảnh quan, môi trường xã Ái Thượng đã khoác lên mình một diện mạo mới.