Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Xã Ái Thượng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số năm 2023

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ái Thượng, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn phối hợp với Viettel chi nhánh Bá Thước đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem