Thủ tục hành chính

Tách sổ hộ khẩu có cùng một chỗ ở hợp pháp
 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 
Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
Bước 2.Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự tiếp nhận:
   Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận. Viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho quy định pháp luật.
Bước 3Xử lý hồ sơ
1. Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật:
    Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.
2. Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với quy định của pháp luật, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do việc từ chối.
Bước 4. Trả kết quả
a. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
b. Thời gian trả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự trả:
- Công dân nộp lại Phiếu hẹn.
- Nhận lại Sổ hộ khẩu gốc và thông báo khẩu được tách Sổ hộ khẩu.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
3. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu.
2. Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại).
3. Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ: 01 bản chính.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết
Tối đa không quá 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Công an xã/thị trấn thuộc huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02.
8. Phí, lệ phí: không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Nhân khẩu được tách trong Sổ hộ khẩu gia đình và sổ gốc lưu tại Ban Công an xã.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách Sổ hộ khẩu.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật cư trú số 81/2006/QH 11ngày 29/11/2006 của Quốc hộikhoá 11;
 - Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính Phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú;
 - Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
 - Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
 - Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
 - Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa về việc miễn một số loại phí, lệ phí.

Tải tệp tin