Thủ tục hành chính

Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.
 
Xác nhận đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay, trừ trường hợp người đến nộp hồ sơ không chờ hoặc người có thẩm quyền ký giấy đi vắng thì viết Phiếu hẹn.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ đề nghị  người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận vào đơn.

- Làm thủ tục văn thư

 Bước 4: Trả kết quả cho công dân

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..

b. Thời gian trả.

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

- Trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.

- Nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe: 01 bản chính theo mẫu.

2. Một ảnh 3x4.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đổi lấy giấy phép lái xe

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Đơn được xác nhận.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Công văn số 119 /CĐBVN - QLPT&NL, ngày  9  tháng  1  năm 2008 của Cục đường bộ Việt nam về việc hướng dẫn đổi giấy phép lái xe


Tải tệp tin