Nội dung tuyên truyền việc hỗ trợ cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025

Ngày 27/11/2023 16:57:14

ci-1667612860218895801722-0-85-304-571-crop-1667612872671966621890.jpg

1. Mọi tổ chức, người dân được Chương trình hỗ trợ miễn giá cước dịch vụ viễn thông bắt buộc khi gọi đến các số: gọi Công an 113, gọi cứu hỏa 114, gọi cấp cứu y tế 115 và phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
2. Ngư dân trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển được hỗ trợ giá cước khi sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải. Mức hỗ trợ được xác định cho thời gian 06 tháng theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mức hỗ trợ: 3.500 đ/phút.
3. Các hộ nghèo, cận nghèo:
- Đối với các hộ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông: được lựa chọn hỗ trợ 01 (một) thuê bao điện thoại di động (trả trước hoặc trả sau) hoặc 01 (một) thuê bao Internet băng rộng cố định mặt đất.

- Đối với các hộ thường trú tại các khu vực còn lại được hỗ trợ 01 thuê bao điện thoại di động. Giá gói cước hỗ trợ đối với thuê bao điện thoại di động 60.000đ/tháng, đối với thuê bao Internet băng rộng cố định mặt đất 130.000đ/tháng và chỉ được hỗ trợ thông qua 01 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Trong trường hợp thay đổi sử dụng dịch vụ và thay đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phổ cập cho hộ gia đình, chủ thuê bao gửi đề nghị doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ để thay đổi dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.
4. Các trường mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học, Trạm y tế xã, Điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng công cộng cho cộng đồng dân cư tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông: được hỗ trợ giá cước dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất và chỉ được hưởng 1 gói dịch vụ của chỉ 1 doanh nghiệp viễn thông theo quy định. Giá cước dịch vụ được hỗ trợ 200.000đ/tháng thông qua 01 doanh nghiệp viễn thông.
5. Các đối tượng thụ hưởng nêu trên chỉ được hỗ trợ duy nhất 01 dịch vụ viễn thông và thông qua duy nhất một doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

6. Các đối tượng thụ hưởng nêu trên có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Viễn thông công ích liên hệ với doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để được hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích./

Nội dung tuyên truyền việc hỗ trợ cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025

Đăng lúc: 27/11/2023 16:57:14 (GMT+7)

ci-1667612860218895801722-0-85-304-571-crop-1667612872671966621890.jpg

1. Mọi tổ chức, người dân được Chương trình hỗ trợ miễn giá cước dịch vụ viễn thông bắt buộc khi gọi đến các số: gọi Công an 113, gọi cứu hỏa 114, gọi cấp cứu y tế 115 và phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
2. Ngư dân trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển được hỗ trợ giá cước khi sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải. Mức hỗ trợ được xác định cho thời gian 06 tháng theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mức hỗ trợ: 3.500 đ/phút.
3. Các hộ nghèo, cận nghèo:
- Đối với các hộ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông: được lựa chọn hỗ trợ 01 (một) thuê bao điện thoại di động (trả trước hoặc trả sau) hoặc 01 (một) thuê bao Internet băng rộng cố định mặt đất.

- Đối với các hộ thường trú tại các khu vực còn lại được hỗ trợ 01 thuê bao điện thoại di động. Giá gói cước hỗ trợ đối với thuê bao điện thoại di động 60.000đ/tháng, đối với thuê bao Internet băng rộng cố định mặt đất 130.000đ/tháng và chỉ được hỗ trợ thông qua 01 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Trong trường hợp thay đổi sử dụng dịch vụ và thay đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phổ cập cho hộ gia đình, chủ thuê bao gửi đề nghị doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ để thay đổi dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.
4. Các trường mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học, Trạm y tế xã, Điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng công cộng cho cộng đồng dân cư tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo và các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông: được hỗ trợ giá cước dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất và chỉ được hưởng 1 gói dịch vụ của chỉ 1 doanh nghiệp viễn thông theo quy định. Giá cước dịch vụ được hỗ trợ 200.000đ/tháng thông qua 01 doanh nghiệp viễn thông.
5. Các đối tượng thụ hưởng nêu trên chỉ được hỗ trợ duy nhất 01 dịch vụ viễn thông và thông qua duy nhất một doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

6. Các đối tượng thụ hưởng nêu trên có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Viễn thông công ích liên hệ với doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn để được hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích./