Xã Ái Thượng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số năm 2023

Ngày 02/11/2023 00:00:00

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ái Thượng, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn phối hợp với Viettel chi nhánh Bá Thước đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ái Thượng, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn phối hợp với Viettel chi nhánh Bá Thước đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số trên địa bàn xã.2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND xã Ái Thượng về công tác Chuyển đổi số theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11/2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn phối hợp cùng Viettel chi nhánh Bá Thước đã đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chủa Bộ tiêu chí Chuyển đổi số cấp xã.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngày 28/10/2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ái Thượng phối hợp cùng Viettel chi nhánh Bá Thước đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Chuyển đổi số cho Tổ công nghệ cộng đồng. Tại hội nghị tập huấn, các thành viên BCĐ xã, Viettel chi nhánh Bá Thước đã hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng các ứng dụng như: Dịch vụ công trực tuyến; Chữ ký số; Tài khoản thanh toán oline; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, định danh điện tử VNeID…

Nhằm thực hiện hoàn thành các tiêu chí về Xã hội số, UBND xã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã tổ chức phát động chiến dịch “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, huy động các Chi đoàn thanh niên trên địa bàn với đông đảo lực lượng thanh niên tham gia hưởng ứng.

Sau ngày tập huấn 28/10, bắt đầu tử ngày 29/10, các thành viên BCĐ Chuyển đổi số, Tổng công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng Viettel chi nhánh Bá Thước đã ra quân thực hiện trên địa bàn toàn xã. Sau 2 ngày thực hiện, toàn xã đã hướng dẫn và cài đặt được hơn 500 người có Chữ ký số, tào khoản Dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng; hơn 300 hộ gia đình đăng ký thanh toán tiền điện bằng phương thức không dùng tiền mặt.

4.jpg
Các thành viên BCĐ xã, Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Đây là kết quả bước đầu thể hiện sự cố gắng nỗ lực của BCĐ xã, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong các ngày tiếp theo BCĐ xã, Tổ công nghệ số, lực lượng đoàn viên, thanh niên và Viettel chi nhánh Bá Thước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này tên địa bàn toàn xã, phấn đấu hoàn thành các tiếu chí chuyển đổi số xong trước ngày 10/11/2023.

Xã Ái Thượng đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số năm 2023

Đăng lúc: 02/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ái Thượng, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn phối hợp với Viettel chi nhánh Bá Thước đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ái Thượng, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn phối hợp với Viettel chi nhánh Bá Thước đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số trên địa bàn xã.2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND xã Ái Thượng về công tác Chuyển đổi số theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11/2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn phối hợp cùng Viettel chi nhánh Bá Thước đã đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí Chuyển đổi số nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chủa Bộ tiêu chí Chuyển đổi số cấp xã.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngày 28/10/2023, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Ái Thượng phối hợp cùng Viettel chi nhánh Bá Thước đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Chuyển đổi số cho Tổ công nghệ cộng đồng. Tại hội nghị tập huấn, các thành viên BCĐ xã, Viettel chi nhánh Bá Thước đã hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng các ứng dụng như: Dịch vụ công trực tuyến; Chữ ký số; Tài khoản thanh toán oline; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, định danh điện tử VNeID…

Nhằm thực hiện hoàn thành các tiêu chí về Xã hội số, UBND xã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã tổ chức phát động chiến dịch “Ngày Chủ nhật tình nguyện”, huy động các Chi đoàn thanh niên trên địa bàn với đông đảo lực lượng thanh niên tham gia hưởng ứng.

Sau ngày tập huấn 28/10, bắt đầu tử ngày 29/10, các thành viên BCĐ Chuyển đổi số, Tổng công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng Viettel chi nhánh Bá Thước đã ra quân thực hiện trên địa bàn toàn xã. Sau 2 ngày thực hiện, toàn xã đã hướng dẫn và cài đặt được hơn 500 người có Chữ ký số, tào khoản Dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng; hơn 300 hộ gia đình đăng ký thanh toán tiền điện bằng phương thức không dùng tiền mặt.

4.jpg
Các thành viên BCĐ xã, Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số

Đây là kết quả bước đầu thể hiện sự cố gắng nỗ lực của BCĐ xã, Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong các ngày tiếp theo BCĐ xã, Tổ công nghệ số, lực lượng đoàn viên, thanh niên và Viettel chi nhánh Bá Thước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ này tên địa bàn toàn xã, phấn đấu hoàn thành các tiếu chí chuyển đổi số xong trước ngày 10/11/2023.