Hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động

Ngày 06/10/2023 00:00:00

Tuyên truyền xuất khẩu lao động

thực hiện công văn số 248/BCĐ-XKLĐ ngày 10/7/2023 của BCĐ xuất khẩu lao động huyện Bá Thước về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Ngày 06/10/2023 uỷ ban nhân dân xã Ái Thượng phối hợp với công ty cổ phần đầu tư Thuận An DMC, tổ chức hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động cho nhân dân xã Ái Thượng.

Hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động

Đăng lúc: 06/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên truyền xuất khẩu lao động

thực hiện công văn số 248/BCĐ-XKLĐ ngày 10/7/2023 của BCĐ xuất khẩu lao động huyện Bá Thước về việc tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Ngày 06/10/2023 uỷ ban nhân dân xã Ái Thượng phối hợp với công ty cổ phần đầu tư Thuận An DMC, tổ chức hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động cho nhân dân xã Ái Thượng.