Xã Ái Thượng tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 30/11/2023 00:00:00

Chiều ngày 29/11/2023, tại hội trường công sở xã, UBND xã Ái Thượng tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Đương – PGĐ trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Thùy – Trưởng phòng Tư pháp huyện Bá Thước, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ xã, các đồng chí Bí thư các Chi đoàn và học sinh khối 9 Trường THCS Ái Thượng.

z4929862258043_f2f0beb662546edbe1f88074a894684a.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu các nội dung trọng tâm về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; các nội dung cốt lõi của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các nội dung về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số… Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đồng thời qua đó nắm bắt được các nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết, nắm bắt được các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn cơ sở.

z4929862298582_fd5ce47043755da69e29e087b9e8c1c7.jpg
Đồng chí Thiếu tá Lê Văn Bình - Trưởng Công an xã tuyên truyền các kiến thức pháp luật


Thông qua Hội nghị tuyên truyền hy vọng rằng các học viên, các đại biểu sẽ vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu, về địa phương thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm giúp bà con nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là đối với đồng bào các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” và nội dung của Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xã Ái Thượng tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Đăng lúc: 30/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 29/11/2023, tại hội trường công sở xã, UBND xã Ái Thượng tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Đương – PGĐ trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Thùy – Trưởng phòng Tư pháp huyện Bá Thước, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ xã, các đồng chí Bí thư các Chi đoàn và học sinh khối 9 Trường THCS Ái Thượng.

z4929862258043_f2f0beb662546edbe1f88074a894684a.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu các nội dung trọng tâm về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; các nội dung cốt lõi của Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các nội dung về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số… Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, đồng thời qua đó nắm bắt được các nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết, nắm bắt được các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn cơ sở.

z4929862298582_fd5ce47043755da69e29e087b9e8c1c7.jpg
Đồng chí Thiếu tá Lê Văn Bình - Trưởng Công an xã tuyên truyền các kiến thức pháp luật


Thông qua Hội nghị tuyên truyền hy vọng rằng các học viên, các đại biểu sẽ vận dụng những kiến thức đã được tiếp thu, về địa phương thực hiện đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm giúp bà con nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là đối với đồng bào các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025” và nội dung của Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.