Hướng dẫn cài đặt và lợi ích của ứng dụng VNeID

Ngày 10/08/2023 00:00:00

VneID là ứng dụng do Trung tâm dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Bộ Công an phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số.

Tài khoản định danh điện tử tạo công cụ để người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả như thực hiện các giao dịch với phương pháp truyền thống (giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp...).

Khi người dân được cấp tài khoản định danh điện tử, sẽ tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng ĐDĐT Quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã được tích hợp đầy đủ hiệu lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống như giấy phép lái xe, đăng ký xe, hiểm y tế,... cũng như sử dụng trên môi trường điện tử.

Công dân được miễn phí hoàn toàn khi đăng ký định danh điện tử.

Luật cư trú 2020 quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 (Điều 38 Luật cư trú). Từ ngày 01/01/2023 mọi công dân khi giải quyết thủ tục hành chính chỉ sử dụng CCCD gắn chíp và định danh điện tử.

Thời gian qua, Công an xã Ái Thượng, các thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 06 xã, tổ công nghệ số cộng đồng khu dân cư đã nỗ lực, cố gắng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tải, đăng ký, sử dụng ứng dụng VneID tạo được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, vì mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân, Tổ Đề án 06 xã Ái Thượng trân trọng thông báo để nhân dân trên địa bàn biết và tích cực đăng ký tài khoản định danh điện tử.
Các bước đăng ký Tài khoản VNeID:

1.png2.png3.png4.png

Hướng dẫn cài đặt và lợi ích của ứng dụng VNeID

Đăng lúc: 10/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

VneID là ứng dụng do Trung tâm dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Bộ Công an phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số.

Tài khoản định danh điện tử tạo công cụ để người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả như thực hiện các giao dịch với phương pháp truyền thống (giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp...).

Khi người dân được cấp tài khoản định danh điện tử, sẽ tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng ĐDĐT Quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã được tích hợp đầy đủ hiệu lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống như giấy phép lái xe, đăng ký xe, hiểm y tế,... cũng như sử dụng trên môi trường điện tử.

Công dân được miễn phí hoàn toàn khi đăng ký định danh điện tử.

Luật cư trú 2020 quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 (Điều 38 Luật cư trú). Từ ngày 01/01/2023 mọi công dân khi giải quyết thủ tục hành chính chỉ sử dụng CCCD gắn chíp và định danh điện tử.

Thời gian qua, Công an xã Ái Thượng, các thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 06 xã, tổ công nghệ số cộng đồng khu dân cư đã nỗ lực, cố gắng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tải, đăng ký, sử dụng ứng dụng VneID tạo được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, vì mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân, Tổ Đề án 06 xã Ái Thượng trân trọng thông báo để nhân dân trên địa bàn biết và tích cực đăng ký tài khoản định danh điện tử.
Các bước đăng ký Tài khoản VNeID:

1.png2.png3.png4.png