Công tác triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024

Ngày 15/05/2024 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024, Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP xã Ái Thượng đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tổng đã có 15 cơ sở được kiểm tra trong đợt. Qua kiểm tra, 15 cơ sở sở thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ằng nhiều hình thức như băng zôn khẩu hiệu, các tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh.

Công tác triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024

Đăng lúc: 15/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 17/4/2024 của UBND xã về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024, Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP xã Ái Thượng đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tổng đã có 15 cơ sở được kiểm tra trong đợt. Qua kiểm tra, 15 cơ sở sở thực hiện tốt công tác đảm bảo VSATTP.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ằng nhiều hình thức như băng zôn khẩu hiệu, các tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh.