Hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm năm 2023

Ngày 11/08/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 09/8/2023 của BCĐ quản lý VSATTP xã Ái Thượng xã. Sáng ngày 10/8/2023, BCĐ quản lý VSATTP xã Ái Thượng phối hợp cùng VPĐP VSATTP huyện Bá Thước tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức ATTP năm 2023 cho BCĐ xã, Tổ giám sát cộng đồng thôn và 70 cơ sở SXKD thực phẩm trên địa bàn.1 Ảnh tập huấn 2023.jpg

Đồng Trương văn Hoan - Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Bá Thước phổ biến các kiến thức về đảm bảo VSATTP

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xã, Tổ giám sát cộng đồng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã được phổ biến kiến thức về đảm bảo vệ sinh ATTP, các quy định về điều kiện đảm bảo VSATTP; Công tác quản lý nhà nước về ATTP; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm năm 2023

Đăng lúc: 11/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 09/8/2023 của BCĐ quản lý VSATTP xã Ái Thượng xã. Sáng ngày 10/8/2023, BCĐ quản lý VSATTP xã Ái Thượng phối hợp cùng VPĐP VSATTP huyện Bá Thước tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức ATTP năm 2023 cho BCĐ xã, Tổ giám sát cộng đồng thôn và 70 cơ sở SXKD thực phẩm trên địa bàn.1 Ảnh tập huấn 2023.jpg

Đồng Trương văn Hoan - Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Bá Thước phổ biến các kiến thức về đảm bảo VSATTP

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xã, Tổ giám sát cộng đồng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã được phổ biến kiến thức về đảm bảo vệ sinh ATTP, các quy định về điều kiện đảm bảo VSATTP; Công tác quản lý nhà nước về ATTP; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.